Kết quả thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 và định hướng thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 376/BC-UBND
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung Kết quả thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 và định hướng thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về