Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.
Số ký hiệu văn bản 2443/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 05/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về