Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà khám chữa bệnh khu B Bệnh viện Phong và Da liễu.
Số ký hiệu văn bản 2383/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực 28/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà khám chữa bệnh khu B Bệnh viện Phong và Da liễu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về